P8J_9878-min.jpg

Brisa Beach

Пляж перед рестораном „Godfish”.